قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
QB1312
کلاس پرواز
Y