دوشنبه, 10 مهر,1402 - سه شنبه, 11 مهر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 30% تخفیف 8,500,000 ریال 5,950,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 30% تخفیف 10,300,000 ریال 7,210,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 25% تخفیف 14,440,000 ریال 10,830,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 26% تخفیف 18,580,000 ریال 13,930,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
تا 29% تخفیف 22,700,000 ریال 16,340,000 ریال

موقعیت سپهر روی نقشه
زنجان - اتوبان 22 بهمن - به طرف شهرک آزادگان - بعد از میدان ثبوتی ، هتل سپهر