شنبه, 29 تیر,1398 - یکشنبه, 30 تیر,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل امیر کبیر شیراز

بلوار امیر کبیر-خیابان فراشبندی
3,450,000 ریال
تا 29% تخفیف

2,450,000 ریال

نقشه هتل امیر کبیر

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 29% تخفیف 3,450,000 ریال 2,450,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 29% تخفیف 3,450,000 ریال 2,450,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 28% تخفیف 4,350,000 ریال 3,140,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 30% تخفیف 5,250,000 ریال 3,720,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
تا 29% تخفیف 6,150,000 ریال 4,400,000 ریال