آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
ATR
شماره پرواز
5653
کلاس پرواز
R